Загальна інформація

До участі в науково-технічній конференції запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.
 • Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.
 • Основи кристалізації розплаву.
 • Інженерія поверхні.
 • Комп’ютерне конструювання матеріалів.
 • Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.
 • Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.
 • Автоматизація та механізація виробничих процесів.
 • Екологічні проблеми інженерної діяльності.
 • Сучасні методи контролю якості продукції.
 • Менеджмент, економіка і стратегія розвитку металургії та машинобудування України.
 • Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.

За підсумками конференції буде створений збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташований на сайті конференції.

Розширені матеріали конференції публікуються в професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)http://metalcasting.kpi.ua/proc

Кількість співавторів однієї статті та кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

Координатор конференції

Михайло Михайлович Ямшинський
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Тел.: 050-546-06-83
Тел.: 097-290-86-16
Email: metalcasting@ukr.net