Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023

Розмір шрифту: 
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА МЕТОДИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОВІТРЯНИХ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ У БІВАЛЕНТНИХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
М. О. Кузнецов

Остання редакція: 2023-07-08

Тези доповіді


Значне зростання світових цін на дефіцитне органічне паливо та відчутне зменшення його запасів робить проблему енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії не лише актуальною для України як енергодефіцитної країни, а й життєво необхідною. Тепловий насос, що переносить теплоту з низького на більш високий температурний рівень, витрачаючи при цьому в кілька разів менше енергії, ніж віддає споживачеві, дозволяє суттєво економити паливо та зменшувати теплове забруднення навколишнього середовища.

Одна з основних проблем на шляху раціонального вибору теплонасосного обладнання, що пропонується на ринку, полягає в правильному підборі його теплопродуктивності. Очевидно, що вибирати порівняно дорогий тепловий насос для покриття максимального теплового навантаження на будинок з економічного погляду нераціонально, оскільки кількість годин з мінімальною температурою навколишнього середовища протягом опалювального сезону є відносно невеликою.

Виникає задача доцільного розподілу опалювального теплового навантаження між тепловим насосом та доводчиком теплоти – дешевшим електро- або газовим котлом, який використовується для покриття пікових тепловихнавантажень на будівлю та може працювати паралельно з тепловим насосом або окремо. Така схема теплопостачання називається бівалентною, а рівність теплового навантаження на об'єкт та теплопродуктивності теплового насоса – точкою бівалентності, якій відповідає певна температура навколишнього середовища – температура бівалентності.

Для проектування або модернізації бівалентних теплонасосних систем теплопостачання було розроблено техніко-економічну методику, яка дозволяє проводити раціональний вибір запропонованого на ринку теплонасосного обладнання типу «повітря – вода» або «повітря – повітря» за заданими заводом-виробником технічними характеристиками з урахуванням зміни коефіцієнта перетворення теплового насоса та змінних теплових навантажень на систему за опалювальний сезон у кліматичних умовах конкретного регіону.

Основою методики є представлення кількості виробленої теплоти та витраченої електроенергії за розрахунковий період, а також вартості теплових насосів з модельного ряду, що розглядається, у вигляді інтерполяційних функцій від відповідної кожної температурі бівалентності часової координати. Остання розраховується для кожного теплового насоса з модельного ряду, що розглядається, при заданому тепловому навантаженні на будівлю і приймається як оптимізуючий фактор.

Як цільова функція прийняті зведені витрати. Підсумком розрахунку є побудова графіка залежності зведених витрат від значень часової координати для аналізованої кількості опалювальних сезонів і прийнятого тарифу на електроенергію. По мінімуму зведених витрат визначається оптимальна часова координата бівалентності та вибирається раціональна модель теплового насоса з модельного ряду, що розглядається.

Таким чином, дана методика передбачає отримання однозначного аналітичного розв’язання щодо вибору найбільш раціонального варіанту теплового насоса з метою забезпечення мінімального рівня зведених витрат на його придбання та експлуатацію, що призводить до зменшення терміну його окупності.

Працездатність методики перевірена при підборі раціональних моделей теплових насосів «повітря – вода» італійської фірми Clivet та теплових насосів «повітря – повітря» японської фірми MitsubishiElectric.


Full Text: PDF