Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021

Розмір шрифту: 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ РОЗПЛАВУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ВИЛИВКАХ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ
В. Б. Бубликов, Ю. Д. Бачинський, О. П. Нестерук, С. С. Логунов

Остання редакція: 2021-05-20

Тези доповіді


Останнім часом спостерігається зниження якості шихтових матеріалів, що призводить до збільшення у вихідному рідкому чавуні кількості таких шкідливих домішок як сірка, кисень та ін. В зв’язку з цим досліджені наукові і технологічні аспекти ефективного застосування кальцію в складі модифікаторів на кристалізацію, структуроутворення і підвищення механічних властивостей високоміцного чавуну. Випробувано два варіанти процесу модифікування: традиційний – FeSiMg7 лігатурою, і розроблений – FeSiMg7Ca4 лігатурою. Встановлено, що введення до складу FeSiMg7 лігатури 4-5% Ca дозволяє підвищити ефективність сфероїдизувального модифікування на 20-30%.
Експериментально встановлено, що, порівняно з лігатурою FeSiMg7, в результаті модифікування лігатурою FeSiMg7Ca4 одночасно збільшуються показники тимчасового опору під час розтягування σВ (на 12%) та відносного видовження δ (на 35%) високоміцного чавуну. Модифікування FeSiMg7Ca4 лігатурою забезпечує в литому стані отримання перлітно-феритного високоміцного чавуну з σВ = 660-700 МПа, δ = 8,5-12,5%, що значно перевищують вимоги ДСТУ 3925-99 до марки ВЧ 600-3 (σВ > 600 МПа, δ > 3%).
Для усунення впливу неоднорідності литої структури отриманих виливків проводився двоступеневий відпал, який дозволив отримати високоміцні чавуни з феритною металевою основою. Механічні випробування свідчать про значний позитивний вплив процесу модифікування лігатурою FeSiMg7Ca4 на підвищення на 34% пластичності феритного високоміцного чавуну – σВ = 480-510 МПа, δ = 20-23%, тоді як σВ = 460-510 МПа, δ = 14-18% при модифікуванні FeSiMg7.
Одержані наукові результати створюють передумови для розроблення нових марок високоміцних чавунів з високою пластичністю, що підвищують експлуатаційні характеристики виробів машинобудування.

Full Text: PDF