Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021

Розмір шрифту: 
СУТНІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ОНЛАЙН
Е. А. Бажміна

Остання редакція: 2021-05-19

Тези доповіді


Зважаючи на необхідність зміни режиму освіти в умовах пандемії COVID-19, роль педагога полягає в його майстерності «перевести» здобувачів вищої освіти з очного навчання в онлайн з досягненням запланованих освітніх результатів. Сучасний розвиток цифрових технологій дає змогу це зробити.
Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу та практичний досвід, виокремимо основні напрями онлайн-навчання учасників освітнього процесу (рис. 1).
1. Викладач створює й модерує цифрове освітнє середовище, доступне для сприйняття кожному студенту, забезпечуючи чітку структуру навчального курсу, супроводжуючи роботу студентів і підтримуючи взаємодію.
2. Здобувачі освіти працюють індивідуально або в групах і управляють процесом навчання в електронному навчальному курсі онлайн, вибудовують індивідуальну траєкторію навчання та корегують її, вибираючи час, місце та темп навчання.
3. Студенти беруть на себе відповідальність за освітній процес, розвивають свої когнітивні навички, комунікативні та лідерські компетенції.
Педагог виконує три функції при онлайн-навчанні – це створення й модерування цифрового освітнього середовища та надавання своєчасної підтримки студенту під час його самостійної роботи в освітньому процесі.
Викладач створює за розробленою робочою програмою навчальної дисципліни онлайн-курс, форум для спілкування, інтерактивні завдання й тести на сучасних веб-сервісах, інформативні групи в соціальних мережах.
Викладач модерує освітнє середовище. Дієслово «модерує» походить від терміну «модерація» (від італійського «moderare» – «пом’якшення», «стримування», «помірність», «обмеження») і означає організацію роботи здобувачів освіти по досягненню результату навчання з використанням досвіду, знань і вмінь учасників процесу. В електронному курсі студент навчається самостійно.
Викладач надає конструктивний зворотний зв’язок і перевіряє всі роботи в зазначений і домовлений зі студентами час.

Рис. 1. Структура самостійної роботи здобувача вищої освіти онлайн

Отже, студент, працюючи в цифровому освітньому середовищі, самостійно вибирає освітній маршрут, час, темп і місце навчання, корегує індивідуальну траєкторію навчання, здійснює самоконтроль. І, найголовніше, відповідає за власний навчальний процес.

Full Text: PDF