Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021

Розмір шрифту: 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПО ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВУ
Є. Г. Афтанділянц

Остання редакція: 2021-05-19

Тези доповіді


У зв’язку з переходом на дистанційне навчання на кафедрі технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства (ТКМіМ) факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України дистанційну навчальну практику організували таким чином.
На сайті кафедри ТКМіМ в розділі навчальної роботи була створена папка «Практика», що містить графік практик і папки «Навчальна практика» та «Виробнича практика» (рис. 1).
У папці «Навчальна практика» (https://nubip.edu.ua/node/77793) розташовані «Наскрізна програма практичної підготовки студентів», журнал з завданням по навчальній практиці (частина 1 і 2) та навчально-методичне забезпечення з навчальної практики за напрямом «Технологічний процес виготовлення ливарних форм і виливків» і іншими напрямами.


Рис. 1. Зміст папки «Практика» на сайті кафедри ТКМіМ (https://nubip.edu.ua/node/1152/4)

Для кращого засвоєння практичного матеріалу в папку «Технологічний процес виготовлення ливарних форм і виливків» завантажені методичні вказівки та навчальний відеоматеріал (рис. 2).

Рис. 2. Зміст папки «Технологічний процес виготовлення ливарних форм і виливків» на сайті кафедри ТКМіМ (https://nubip.edu.ua/node/85699)

Старостам груп і студентам, що повинні, відповідно до графіку, пройти навчальну практику на кафедрі ТКМіМ, відправляються повідомлення на їх електроні пошти. У повідомленні вказується, що відповідно до програми навчальної практики студенти повинні вивчити методичні вказівки та відеоматеріал, що розміщений в папці «Технологічний процес виготовлення ливарних форм і виливків» та ознайомитися з технологією виготовлення ливарних форм і отримання виливків. Наприклад, з технологією виготовлення алюмінієвих виливків, що наведена в навчальному відеоматеріалі «Новітні технології в машинобудуванні. Литво в ливарні форми» (рис. 3).

а б

в г

д е
Рис. 3. Технологія виготовлення алюмінієвих виливків:
а – модель виливка на модельній плиті; б – насипання формувальної суміші в опоку; в – встановлення стрижня в ливарну форму; г – плавлення алюмінію; д – заливання; е – виливок з ливниковою системою після вибивання ([https://www.youtube.com/watch?v=QWcYC0m-gX8&t=39s).


Після вивчення методичних вказівок та навчальних фільмів студенти заповнюють журнали навчальної практики, виконують розрахунки та дають відповіді в журналах на питання, що наведені в журналі, фотографують їх або в форматі «Word» відправляють журнали керівникам практики на перевірку.
Студенти отримають заліки з дистанційної навчальної практики на кафедрі технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства за результатами перевірки заповнених журналів і можливого додаткового спілкування.

Full Text: PDF