XIIІ-ї Міжнарода науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

v  Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.

v  Нові матеріали і технології в різних галузях промисловості.

v  Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.

v  Автоматизація і механізація виробничих процесів.

v  Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.

v  Сучасні методи контролю якості продукції.

v  Основи кристалізації розплаву

v  Екологічні проблеми інженерної діяльності.

v  Менеджмент, економіка і стратегія розвитку металургії і машинобудування України.

v  Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

До участі в науково-технічній конференції запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції.
За підсумками конференції буде створений збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташований на сайті конференції.

Розширені матеріали конференції публікуються в професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)) http://metalcasting.kpi.ua/proc

Кількість співавторів однієї статті та кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

Тези конференції не редагують і не рецензують, відповідальність за інформацію несе автор (автори).