Інформація про автора

Голюк, К. В., ДВНЗ «ПДТУ», Україна