Інформація про автора

Черноиваненко, Е. А., НМетАУ, Україна