Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020

Розмір шрифту: 
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ДВОШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ
М. А. Фесенко, А. М. Фесенко

Остання редакція: 2020-08-14

Тези доповіді


Досліджується новий спосіб виробництва дрібних двошарових цилінд-ричних чавунних виливків із твердою зносостійкою робочою поверхнею там’якою в’язкою внутрішньою частиною з застосуванням методу модифіку-вання одного базового розплаву в ливарній формі.Прикладами таких виливків можуть бути вальці, ролики транспортерів,конвеєрів, поршня, гільзи, втулки тощо.Сутність запропонованого способу полягає в заливанні першої порції ба-зового чавуну, кристалізація якого відбувається за метастабільною діаграмоюстану з вибіленням або за стабільною діаграмою стану з графітизацією, в лива-рну форму, в якій він витримується заданий час для утворення твердої кірки певної товщини на поверхні виливка, з наступним доливанням цієї форми тимсамим базовим розплавом через сифонну ливниково-модифікувальну систему зреакційною камерою, завантаженою графітизувальною, сфероїдизувальноюабо карбідоутворювальною модифікувальною добавкою.Для створення спрямованого тепловідведення від поверхні виливка з ме-тою формування поверхневого зносостійкого шару в порожнину форми встано-влювали металеву вставку-холодильник (сталеву гільзу). Після тверднення ро-зплавів та їх охолодження в ливарній формі очікується отримання двошаровоговиливка з зовнішньою поверхнею із зносостійкого білого чавуну з перліто-це-ментитною структурою та внутрішньою частиною – із м’якого сірого або в’яз-кого високоміцного чавуну ферито-перлітного класу.Багаточисленними дослідженнями з застосуванням методів математич-ного імітаційного моделювання, а також експериментами на натурних чавун-них виливках підтверджена можливість реалізації запропонованого способу,відпрацьовані температурно-часові параметри та інші режими лиття, які забез-печують виготовлення якісних двошарових циліндричних чавунних виливківмасою до 100 кг.

Full Text: PDF