Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2020

Розмір шрифту: 
Колоїдно-хімічні закономірності вилучення неметалевих включень з розплаву сталі у проміжних ковшах
В. Г. Єфімова

Остання редакція: 2020-04-26

Тези доповіді


Відомо, що одним з найважливіших показників якості сталі є її забруднення неметалевими включеннями різного розміру та складу. Для більш глибокого рафінування сталі від неметалевих включень необхідно застосовувати продування інертним газом. При цьому перехід неметалевої фази на межу поділу метал-шлак у проміжному ковші визначається поверхневими явищами, що мають місце у системі розплав сталі –шлак – неметалеве включення.

Метою досліджень було підвищення якості  металу, що розливається безперервним методом. Для цього було проведено термодинамічний аналіз процесів, що відбуваються при продуванні рідкого металу інертним газом, а також для оцінки ефективності видалення неметалевих включень в залежності від режимів продування ванни рідкого металу у проміжному ковші було проведено дослідження розповсюдження потоків металу у проміжному ковші на фізичній моделі.

В результаті проведеної роботи теоретичні розрахунки показали, що діаметр пузиря інертного газу при його продуванні повинен бути у межах 1-3 мм. Дані фізичного моделювання свідчать, що витрати інертного газу при продуванні металу у проміжному коші повинні бути в межах 10-12 л/хв, оскільки за низьких витратах, знижується ефект рафінування, а за високих – спостерігається розрив шару масла, що імітує шлак та в промислових умовах призведе до додаткового забруднення металу неметалевими включеннями. Промислові випробування підтвердили дані теоретичних досліджень та фізичного моделювання і показали, що при продуванні рідкого металу інертним газом спостерігається зниження вмісту неметалевих включень на 30-40%.


Full Text: PDF