Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
SCADA І КОНТРОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЯКОСТІ ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ
В. П. Самарай

Остання редакція: 2019-07-22

Тези доповіді


Відомі основні недоліки індукційних печей з тиристорним приводом:

1. Важке і складне налаштування тиристорного привода.

2. Дуже важкий запуск холодної печі (не з першого разу), при чому це зазначено в інструкції і на цьому зауважує виробник.

3. Тиристори в групі інвертора і в групі випрямляча мають бути не просто від одного виробника, а і обов’язково з однієї партії при їх виготовленні (мають бути однакові часові і частотні характеристики).

Тому запуск і експлуатація таких індукційних установок потребує певних знань, досвіду, технологічної, виробничої дисципліни і відповідного обладнання.

До того ж найважливішим показником якості роботи індукційних і дугових печей є показник коефіцієнта потужності (косинус φ). Для контролю показників, стабілізації роботи і підвищення стабільності печей і плавлення необхідні певні спеціалізовані засоби контролю певного високого рівня.

Давно виявлені і відомі недоліки роботи аналогових вольтметрів, амперметрів, ватметрів, ВАР-метрів, фазометрів це – неможливість автоматичного збереження даних електричних показників у безперервному режимі для подальшого ретельного аналізу електричних, енергетичних і плавильних процесів, що відбуваються в системі керування, в печі, в індукторі і у коливальному контурі індукційних печей, тому для подібного контролю пропонуються цифрові вольтметри, амперметри, ватметри, ВАР-метри, фазометри або зовсім іншій клас приладів – модулі SCADA-систем різноманітних виробників (наприклад ОВЕН і інші). До того ж саме цифровий безперервний контроль з можливістю збереження значень струмів, напруг, потужностей і коефіцієнтів потужностей по всім трьом фазам дозволить ретельно проаналізувати, врахувати, попередити хід кожного запуску печі і хід кожної плавки. Це дозволить також аналізувати поведінку окремих шості тиристорів в групі випрямляча і чотирьох тиристорів в групі інвертора. Для більшого контролю за кожним тиристором окремо можливе встановлення окремих трансформаторів струму в кожне плече окремих діагоналей. Також для налаштування і контролю можливе встановлення окремих локальних осцилографів або логічних аналізаторів паралельно всім тиристорам групи випрямляча і групи інвертора.

Можливе встановлення окремих трансформаторів струму (або вимірювальних шунтів) і вимірювальних трансформаторів напруг в довільних точках тиристорного перетворювача що дуже зручно для ретельного налаштування, контролю, дослідження всієї системи управління.

Як найбільш популярний пропонується варіант модуля ОВЕН і SCADA-система CodeSys. Можливе написання програми на шості мовах CodeSys: ST, IL, FBD, LD, CFC, SFC.

Підготовлена програма контролю всіх названих параметрів індукційних печей через такий модуль загального інтегрального контролю струму, напруги, коефіцієнта потужності; активної, реактивної, повної потужності, що споживають індукційні печі. Наразі програма контролю підготовлена на паскалеподібній алгоритмічній мові ST. Підготовлена програма дозволяє контролювати струм, напруги і активну, реактивну, повну потужності і коефіцієнти потужності окремо по кожній фазі. Розраховуються загальні підсумкові і поточні активна, реактивна, повна потужності і загальний коефіцієнт потужності всієї трьохфазної системи.

Можливе використання інших SCADA-систем: GENESYS, InTouch, Step7, TraceMode, EnLogic, MasterScada і інших.


Full Text: PDF