Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ НАВУГЛЕЦЬОВАНОГО СПЛАВУ Р12Ф5К5
О. В. Мовчан, К. О. Чорноіваненко

Остання редакція: 2019-07-15

Тези доповіді


При навуглецюванні матричного сплаву Р12Ф5К5 (0,25% С), що пройшов попередній відпал при температурі 850 °С протягом 1 години, в дифузійному шарі утворюються аустенітно-карбідні колонії (рис. 1 а), карбіди в колоніях дрібні, в площині шліфа мають вигляд окремих округлих і витягнутих включень. Крім цього, в структурі є включення карбідів рівновісної форми. По границяхзерен зустрічається груба карбідна сітка (рис. 1 б), всередині зерна –крупні карбіди кутастої форми (рис. 1 в). Судячи по травленню, крупнікарбіди і карбіди, що розташовуються по границяхзерен, мають гетерогенну будову (рис. 1 б, в).

У зразках матричних сплавів Р12Ф5К5, після попередньої гомогенізації, при навуглецюванні відбуваються аналогічні структурні зміни, проте карбідні включення в даному випадку більш крупніші (рис. 2).

 

Рис. 1. Мікроструктура навуглецьованого шару в напрямку від поверхні, після попереднього відпалу; ×400

 

Груба, майже суцільна карбідна сітка утворюється при навуглецюванні матричного сплаву Р12Ф5К5 після 4-х кратного гартування. Крім цього, всередині зерен присутні крупні карбіди кутастої форми (рис. 3 а) і крупні карбідні сплетіння (рис. 3 б, в).

 

Рис. 2. Мікроструктура навуглецьованого шару в напрямку від поверхні, після попередньої гомогенізації; ×400

 

Рис. 3.  Мікроструктура навуглецьованого шару в напрямку від поверхні, після попереднього 4-х кратного гартування; ×400

 

Структура навуглецьованого сплаву Р12Ф5К5 мало сприятлива в наслідок грубої литої структури, оскільки через високий вміст ванадію при охолодженні після кристалізації утворюється сітка стабільних карбідів, яка з трудом усувається попередньою термічною обробкою і зберігається після навуглецювання. Для усунення сітки необхідно приділяти увагу формуванню литої структури і знайти способи її регулювання.


Full Text: PDF