Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ УПРАВЛЯЮЧИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ ЯК ЕТАП ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ
К. В. Дядюн, В. Ф. Чебукіна, І. В. Федіна

Остання редакція: 2019-07-05

Тези доповіді


В умовах сьогодення сучасний фахівець з комп’ютерних технологій в машинобудуванні повинен мати знання із спеціальних дисциплін та навички роботи в сучасних програмних продуктах  САПР. Одним з  таких прграмних продуктів FeatureCAM.

Feature CAM-система для програмування токарно-фрезерного обладнання. Програмування в FeatureCAM засноване на роботі з типовими елементами якими є бобишки, кишені, вирізи, стінки, отвори (фрезерна обробка), контури (токарна обробка).

Для сворення візуалізації обробки користувач вручну або автоматично виділяє елементи по завантаженій CAD-моделі, а програма автоматично застосовує технологію обробки за замовчуванням. Користувач може коригувати технологію шляхом зміни значень параметрів і включенням або виключенням вбудованих в неї операцій.

Для того, щоб розробити в FeatureCAM керуючу програму (рис. 1), технологу необхідно виконати наступні дії:

– створити вв САПР FeatureCAM (чи імпортувати) CAD – модель;

– автоматично або вручну ідентифікувати елементи деталі (отвори, пази, кишені і т. п.);

– натиснути кнопку симуляції обробки (осьовий, 3D, верстатний), в процесі якої відбувається розрахунок програм, що управляють [1]-[2].

Усі інші дії CAM-система FeatureCAM виконує в автоматичному режимі, повністю автоматичночески на основі закладених в неї алгоритмів: вибирає з бази даних різальний інструмент, призначає стратегії обробки поверхонь, розбиває припуск на проходи, розраховує режими різання і генерує програму для верстата з числовим програмним керуванням.

Такий похід дозволяє навіть недосвідченим користувачам якісно виготовити деталь на верстаті з ЧПУ з першого разу. Досвідчений програміст-технолог може налаштувати роботу FeatureCAM під свої потреби.

Рис. 1. Імітація відпрацювання керуючої програми Удосконалення для складних видів токарно-фрезерного оброблення в CAM-системі FeatureCAM

Високий рівень автоматизації дозволяє мінімізувати час розробки управляющих програм для великої номенклатури верстатів з ЧПК. FeatureCAM має в основній базі великий перелік постпроцесорів, в тому числі для пятівісьових фрезерних верстатів, крім того вирішує проблеми управління токарно-фрезерними оброблювальними центрами.

До числа пострпоцесорових входять такі популярні серії верстатів, як DMG CTX і GMX, Doosan Puma MX і TT, Mazak Integrex ST, Nakamura NTX і NTJX, Okuma Macturn і багато інших. CAM-система FeatureCAM ефективно використовується тисячами підприємств по всьому світу на багатьох етапах як одиничного, так і серійного виробництва [3].

Наявність постпроцесорів для широкого спектру верстатів з ЧПК і можливість їх доопрацювання під можливості конкретної стійки завжди було одним з ключових переваг FeatureCAM.

Розглянуті  можливості FutureCAM роблять її ефективною для використання у навчальному процесі та підготовці сучасних фахівців з комп’ютерних технологій в машинобудуванні враховуючі гнучкість та швидкодію роботи та створення корисних моделей візуалізації [4].


Посилання


1. Офіційний сайт виробника Delcam FutureCAM. URL: http://www.delcam.ru/index.html

2. САПР. Системы автоматизованого проектування; Учебное пособие для технических вузов. В. ки. Под редакцией И.П. Норехова –М.: Высшая школа, 2001. – 191с.

3. Ли К. Основы САПР (CAD/CMA/CAE). – СПб.: Питер, 2014. – 560 с.

4. Сайт «IntKiev» – URL http://www.int.kiev.ua/technol/ug_rus4.htm


Full Text: PDF