Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В GOOGLE CLASSROOM
Е. А. Бажміна

Остання редакція: 2019-07-03

Тези доповіді


Під електронним навчанням мається на увазі онлайн-навчання за допомогою інформаційних технологій у віртуальному навчальному середовищі. Цей процес передбачає опанування наданого матеріалу студентами, формування на цій основі пізнавальних та творчих здібностей особистості, що забезпечуватиме їй можливість навчатися та вдосконалюватися протягом всього життя.

З розвитком інтерактивних технологій у закладах вищої освіти все частіше використовують навчання асинхронного типу – електронні курси, які дають можливість студентові денної та заочної форми освоїти будь-яку дисципліну.

Використання платформи Google Classroom для ефективної взаємодії між учасниками освітнього процесу має такі переваги:

– використання сервісу Google;

– захищене середовище взаємодії;

– хмарність – доступ до інструментів сервісу з будь-якої точки та будь-якого пристрою;

– мова українська;

– інтерфейс зрозумілий і зручний у користуванні як для викладачів, так і для студентів;

– безкоштовна;

– сучасна, постійно оновлюється;

– спільна діяльність «викладач-студент», «студент-викладач»;

– приватне спілкування «викладач-студент», «студент-викладач»;

– автоматичне зберігання файлів на Google Диску;

– ефективна система сповіщень;

– ефективна система контролю викладачем;

– робота з додатками Google (табл. 1);

– технічні можливості – тиражування матеріалів, опитування, зворотнього зв'язку, оцінювання робіт, зведеної інформації про кожного студента, публікації інформації, організації дискусії тощо.

 

Таблиця 1. Додатки Google

Сучасна молодь мобільна і сприймає інформаційні технології з ентузіазмом. Сьогодні ідеальна освітня модель для формування культури самостійної роботи це поєднання самостійної роботи студентів в електронному курсі з навчанням в аудиторії на практичних заняттях.

Всі виставлені оцінки зберігаються в електронному курсі, студент завжди бачить результати своєї праці. За цими результатами в кінці семестру виставляється оцінка курсу, яка враховує також проміжні контролі й оцінювання аудиторних занять.


Full Text: PDF