Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2019

Розмір шрифту: 
ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНЖЕНЕРІВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Н. С. Нікітіна

Остання редакція: 2019-06-03

Тези доповіді


Одне з найбільш актуальних питань викладання іноземної мови – це викладання іноземної мови професійного спрямування (ESP – EnglishforSpecificPurposes) студентам немовних спеціальностей. Факультети мовної підготовки повністю оснащенні новітніми технологіями та керуються інноваційними підходами у викладанні іноземної мови (або навіть декількох мов одночасно) студентам-філологам. Але коли мова заходить про підготовку студентів немовних спеціальностей – тут налагодженні системи не спрацьовують і необхідно «створювати» новий мовний велосипед.

Перше, студенти немовних спеціальностей в вищому навчальному закладі не починають вивчати іноземну мову з нуля. Окрім тих випадків, коли в школі викладалась іноземна мова, котра не забезпечується в університеті. Інше справа, коли студенти приходять в університет після школи з недостатнім рівнем знання іноземної мови. Але це вже теж зовсім інше питання. Друге, одразу з першого курсу неможливо починати вчити ESP, оскільки студенти ще не володіють знаннями по спеціальності.

Отже, при викладанні іноземної мови студентам немовних спеціальностей варто навчальні програми та робочі навчальні плани розробляти таким чином, щоб на першому курсі бакалавра студенти ознайомлювались з професійною лексикою іноземною мовою та вивчали інформацію професійного спрямування загального характеру. По-перше, вони паралельно з основними проф. предметами занурюються в спеціальність й іноземною мовою. По-друге, при такому плануванні навчання, студенти матимуть змогу підтягнути свою іноземну мову до необхідного рівня для вступу В1 протягом 1 курсу навчання.

Відповідно до рекомендацій Британської Ради «З 2005 року було досягнуто значного прогресу у забезпеченні якості, а також за іншими напрямами дій Болонського процесу, такими як рамки кваліфікації, визнання кваліфікацій і сприяння використанню результатів навчання, які впливають на зміну парадигми у напрямі студентоцентрованого навчання і викладання»[2, 4].

Які ж на сьогоднішній день існують дієві інструменти викладання іноземної мови професійного спрямування? Зараз багато хто говорить та використовує «Task-basedlearning». Для студентів немовних спеціальностей цей вид є надзвичайно зручним. Оскільки студенти немовних спеціальностей це найчастіше студенти технічних спеціальностей, відповідно їм набагато простіше сприймати інформацію та виконувати завдання, котрі певним чином конструйовані – якась мовна мета базується на завданнях, виконавши котрі студенти засвоїть певний матеріал. Тут працює системний підхід, котрий є більш зрозумілим для студентів з технічним складом думок.

Основними завданнями викладача іноземної мови професійного спрямування є вдосконалення навичок та вмінь студентів як в їх професії, так і в іноземній мові. Тобто викладач має навчити своїх студентів будь-яким видом мовленнєвої діяльності показати свої знання по спеціальності, виконати свою професійну роботу та навіть зробити висновки та прозвітувати про виконану роботу. Крім того, майбутній професіонал повинен вміти представити себе та свою роботу на професійному міжнародному рівні іноземною мовою.

Для успішної праці, викладач іноземної мови повинен постійно цікавитись новинками в сфері професійної діяльності своїх студентів та повсякчасно консультуватись з викладачами проф. предметів, для уточнення інформації та впровадження нової термінології в навчальний курс.


Посилання


1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. редактор українського видання доктор пед.. наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

2. Стандарти  і  рекомендації  щодо  забезпечення  якості  в  Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c.


Full Text: PDF