Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕЦИЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ PDF
А. М. Верховлюк, А. А. Щерецкий, Р. А. Сергиенко, Д. С. Каниболоцкий
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PDF
Е. В Ковалевич
ЖАРОСТОЙКОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ ОТЛИВОК PDF
Михаил Михайлович Ямшинский, А. Г. Ковальчук, Г. Е. Федоров
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЛИВКІВ З КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ, ОТРИМАНИХ ЛИТТЯМ ПІД НИЗЬКИМ ТИСКОМ PDF
Т. В. Лисенко, Є. М. Козішкурт, Т. В. Гетьман
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗЧИНЕННЯ ППС-МОДЕЛЕЙ ПРИ ЛИТТІ У КОМПЛЕКСНОМОДИФІКОВАНІ КЕРАМІЧНІ ФОРМИ PDF
І. І. Максюта, Ю. Г. Квасницька, О. В. Михнян, О. В. Нейма
ДОСЛІДЖЕННЯ СПІКАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛОВИХ МОДЕЛЕЙ З МАКРОАРМУВАЛЬНОЮ ФАЗОЮ PDF
В. А. Слюсарев, П. Б. Калюжний
ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЛЕГУВАННЯ PDF
Д. С. Кругляк, Г. В. Савощенко

Нові матеріали для виготовлення форм і стрижнів.

КОМПЕНСУЮЧІ ДОБАВКИ ДЛЯ ГІПСОВИХ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ PDF
А. С. Кочешков, О. Ю. Тошева

Протипригарні покриття для ливарних форм і стрижнів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІЦНЕННЯ СУМІШЕЙ З АЛЮМІНАТОМ НАТРІЮ PDF
Р. В. Лютий, О. І. Шейко, М. В. Скирденко, А. С. Кущерева

Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ В ЛИТИХ ЗРАЗКАХ ІЗ ВИСОКОМІЦНОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ МАРКИ В95 ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯХ В ПРОЦЕСІ ТИКСОФОРМІНГУ PDF
В. П. Головаченко, А. Г. Пригунова, Т. Г. Цір, М. В. Кошелев, Л. К. Шеневідько, А. Г. Вернидуб, А. В. Титов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА PDF
И. П. Казимиров, С. С. Белименко, А. Г. Александров, Е. В. Коломиец
СТРУКТУРА ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ОКАЛИНИ НА СПЛАВІ FE35NI25CO15CR20AL5 ПІД ЧАС ОКИСНЕННЯ ПРИ 900 С PDF
М. В Карпець, О. А. Рокицька, М. О. Крапівка, М. І. Якубів, О. О. Дудак
СИЛИЦИРОВАНИЕ И БОРИРОВАНИЕ ВОЛЬФРАМА В СОЛЕВЫХ РАСПЛАВАХ PDF
М. В. Касьяненко, П. В. Куциба, А. И. Габ, В. В. Малышев
3D ДРУК У ЛИТТІ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ PDF
Б. В. Кивгило
КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ SіB6, ОТРИМАНІ РЕАКЦІЙНИМ СПІКАННЯМ PDF
Г. П. Кисла, М. О. Сисоєв, В. О. Черевко, Є. Б. Любарець, П. І. Лобода
НАНОКЕРАМІКА- ПЕРСПЕКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
В. А. Косенко, Ю. О. Драгун
НЕОРГАНІЧНІ НАНОМАТЕРІАЛИ – ВІСКЕРИ PDF
В. А. Косенко, А. М. Литвиненко
ДЕТОНАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ ОТРИМАННЯ НАНОПОРОШКІВ ДЛЯ МАТЕРІАЛІВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
В. А. Косенко, І. І. Сидоренко
МЕТОД ГАЗОТЕРМІЧНОГО НАПИЛЕННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ PDF
В. А. Косенко, О. О. Томаз
ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОС-ТЕЙ СТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НАНЕСЕННЯМ ГАЛЬВАНОПОКРИВІВ PDF
О. В. Костенюк, Я. В. Мартинюк, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев
ФАЗОВИЙ СКЛАД КВАЗІКРИСТАЛІЧНОГО Al94Fe3Cr3 СПЛАВУ ПІД ЧАС ВІДПАЛУ PDF
А. І. Кравченко, О. І. Юркова
ВПЛИВ ЧАСУ ВИТРИМКИ МІЖ ГАРУВАННЯМ ТА ШТУЧНИМ СТАРІННЯМ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ Al – 5%Mg – 2%Zn PDF
А. А. Кулініч, Д. Б. Беззуб, П. В. Герасимчук, П. В. Курилюк, В. М. Голенко
ВПЛИВ РОЗМІРУ ДЕНДРИТНОЇ КОМІРКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТИ СПЛАВУ АМг10 PDF
А. А. Кулініч
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ АДСОРБЦІЙНИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС PDF
А. А. Лапіка, О. В. Коломієць, К. М. Сухий
КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА СТАЛІ Х18Н10Т У РОЗПЛАВІ СВИНЦЮ PDF
Х. Р. Мельник, І. С. Кухар
ОТРИМАННЯ ПЛАКОВАНИХ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ МАТЕРІАЛІВ КОНСТРУКЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
А. В. Мініцький, С. В. Радчук, Н. В. Мініцька, Б. І. Ковтун
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА PDF
Ю. М. Родичев, И. Р. Качинская, Л. Г. Самкова, Е. Б. Сорока

Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ PDF
В. В. Кавериский, З. П. Сухенко
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОШАРОВИХ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ З ОДНОГО ВИХІДНОГО РОЗПЛАВУ PDF
І. В. Лук’яненко, А. В. Кошіль, М. А. Фесенко
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ І ПРОЕКТУВАННЯ ДОДАТКІВ ДЛЯ ВИЛИВКІВ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ PDF
А. І. Шамрай, К. О. Костик, Д. В. Мариненко
ПРОЕКТУВАННЯ ЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТАЛЕВИХ РІЗНОСТІННИХ ВИЛИВКІВ PDF
І. С. Юсубов, К. О. Костик, Д. В. Мариненко

Сучасні та перспективні методи контролю якості продукції.

МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ДЕФЕКТОВ PDF
Н. А. Жижкина, А. А. Карпов
ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛИВАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА PDF
Б. М. Шевчук, В. П. Кравченко, О. В. Токова

Перспективні технології покращання якості литва легуванням, мікролегуванням та зовнішнім впливом на рідкий метал.

ВПЛИВ ЛІГАТУРИ Al–5%Ti–1%B НА СТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛИВАРНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al – Mg – Zn PDF
А. А. Кулініч, Д. Б. Беззуб, П. В. Герасимчук, П. В. Курилюк, В. М. Голенко

Екологічні проблеми інженерної діяльності.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІРОЛІЗНИЙ РЕАКТОР ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ЗНОШЕНИХ ШИН PDF
О. В. Коломієць, В. В. Буличов