Загальна інформація

 • Сучасні технології виготовлення виливків із чавуну, сталі та кольорових металів.
 • Нові матеріали для виготовлення форм і стрижнів.
 • Протипригарні покриття для ливарних форм і стрижнів.
 • Нові матеріали та технології в різних галузях промисловості.
 • Технології підвищення довговічності деталей і інструменту.
 • Автоматизація та механізація виробничих процесів.
 • Математичне, фізичне, імітаційне моделювання, комп'ютерні та інформаційні технології.
 • Сучасні та перспективні методи контролю якості продукції.
 • Перспективні технології покращання якості литва легуванням, мікролегуванням та зовнішнім впливом на рідкий метал.
 • Позапічні методи оброблення рідкого металу.
 • Екологічні проблеми інженерної діяльності
 • Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів інженерно-технічних спеціальностей.
 • Менеджмент, економіка і стратегія розвитку металургії та машинобудування України.

До участі в науково-технічній конференції запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції.
За підсумками конференції буде створений збірник матеріалів (ISSN 2524-0544 (Print)), який буде розташований на сайті конференції http://infocast.kpi.ua

Розширені матеріали конференції публікуються в професійно-науковому виданні "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" (ISSN 2519-450X (Online)http://metalcasting.kpi.ua/proc

Кількість співавторів однієї статті та кількість статей, що надається одним автором, не обмежуються.

Координатор конференції

Михайло Михайлович Ямшинський
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Телефон: 050-546-06-83
Факс: 097-290-86-16
Email: metalcasting@ukr.net


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.