Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗРАХУНКОВОЇ ПЛОЩІ КРИЛА ТА ЗЛІТНОЇ ТЯГИ ДВИГУНІВ ВІД МАСИ КОРИСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ЛІТАКА Ан-124
І. С. Левківський

Остання редакція: 2018-05-05

Тези доповіді


Літак ‑ це складна технічна система, конструювання якої складається з багатьох етапів та потребує використання новітніх досягнень науки і техніки. Один з початкових етапів створення літака – це попереднє проектування. Його ціллю є розрахунок та вибір найвигідніших поєднань основних параметрів літального апарату. Цей етап має відповідати багатьом характеристикам: якомога менша тривалість процесу проектування, точність розрахунків, правильність прийнятих рішень ‑ адже це саме той етап, помилки на якому є причиною найбільших грошових втрат.

У даному дослідженні використовується алгоритм визначення основних параметрів літака в першому наближенні, описаний в книзі “Проектирование самолетов” [1]. В тринадцяти пунктах алгоритму для визначення площі крила  та злітної тяги двигунів , використовуються значення питомого навантаження на крило  та тягооснащенності , які отримані з врахуванням дальності та різних режимів польоту, зльоту та посадки.

 

 

 

 

Для перевірки коректності даного алгоритму було виконано розрахунок основних параметрів літака Ан-124. Згідно тактико-технічних характеристик літака,  [2]. Величина значень відносних похибок:

 

 

 

Отримані значення відносних похибок основних параметрів є достатньо малими для проектних значень розрахунку в першому наближенні. Отже, можна повторити цей алгоритм і для інших значень корисного навантаження. Наступний крок ‑ це розрахунок основних параметрів літака в першому наближенні для корисного навантаження в діапазоні значень від 90 до 150 тонн. За отриманими значеннями побудовано наступні залежності (рис. 1, 2).

 

 

Дослідження показує, що для класу важких транспортних літаків залежності  в першому наближенні мають лінійний характер. Це пояснюється тим, що в даному випадку ці параметри визначаються значеннями питомого навантаження на крило  при посадці та тягооснащенності , що, як відомо з умови набору висоти при відмові одного двигуна, є лінійними функціями.

Література:

1. Егер С.М. Проектирование самолетов [Текст] / С.М. Егер, В.Ф. Мишин, Н.К. Лисейцев и др. ‑ М.: Машиностроение, 1983. ‑ 616 с.

2. Mike Vallentin Antonow / Antonov An-124 Ruslan [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.flugzeuginfo.net/acdata_php/acdata_an124_en.php (28.05.2008)


Full Text: PDF