Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
КОМПЕНСУЮЧІ ДОБАВКИ ДЛЯ ГІПСОВИХ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ
А. С. Кочешков, О. Ю. Тошева

Остання редакція: 2018-05-04

Тези доповіді


Теорія і практика ливарного виробництва дозволяє виготовляти виливки з високими службовими властивостями. Ливарна технологія може бути реалізована різноманітними засобами [1]. Враховуючи екологічні та економічні аспекти, одним з оптимальних в’яжучих компонентів є високоміцний гіпс.

Відомо, що використання гіпсу у сумішах для кольорового литва дає значні переваги: точність відбитка; низьку обсипаємість; високі показники шорсткості поверхні і міцності форми та ін. [2].

Але зміни об’єму при твердінні і особливо при прожарюванні, призводять до розтріскування форми.

Для експериментів нами використані такі основні компоненти і компенсувальні добавки при наступному вмісті (табл. 1): пірофіліт 0...20 мас. ч; формувальний гіпс 20...30 мас. ч.;маршаліт 0…30 мас. ч.; кварцовий пісок (2К3О102) – решта до 100 мас. ч.; вода (понад 100 мас. ч. суміші) 35...45 мас. ч.

Таблиця 1 – Матриця експерименту

Результати визначення  властивостей сумішей наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Технологічні властивості сумішей

За результатами наших досліджень оптимізовано склади гіпсокремнеземистих сумішей з таким вмістом компонентів:

маршаліт                                            – 7…9 мас.ч.;

пірофіліт                                            – 17…19 мас.ч.;

гіпс                                                     – 27…29 мас.ч.;

пісок                                                  – 51…63 мас.ч.;

вода (понад сухі компоненти)         – 40…42 %.

Технологічні властивості таких сумішей наступні:

Текучість                                                                   – 130…250 мм;

Міцність при стиску через 1 год                             – 1,6…1,9 МПа;

Міцність при стиску через 24 год                           – 0,9…2,1 МПа;

Міцність при стиску після прожарювання            – 0,6…0,8 МПа;

Обсипаємість                                                                       – до 0,2%.

Література:

1. Евлампиев А.А. Общие положения и рекомендации при выборе процессов приготовления и составов формовочных смесей / А.А. Евлампиев, Е.А. Чернышов, А.В. Королёв // Литейное производство. – 2005. – № 8. – С. 10-13.

2. Кестенер О.Е., Бараданьяц В.К., Лапидовская Л.А, Лотарева О.Б Точное литье цветных сплавов в гипсовые и керамические формы. – М.: Машиностроение, 1968. – 287с.


Full Text: PDF