Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ МІКРОСТРУКТУРИ В ЛИТИХ ЗРАЗКАХ ІЗ ВИСОКОМІЦНОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ МАРКИ В95 ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯХ В ПРОЦЕСІ ТИКСОФОРМІНГУ
В. П. Головаченко, А. Г. Пригунова, Т. Г. Цір, М. В. Кошелев, Л. К. Шеневідько, А. Г. Вернидуб, А. В. Титов

Остання редакція: 2018-05-06

Тези доповіді


 

В останнє десятиліття інтенсивно проводяться дослідження по вивченню особливостей використання високоміцних деформованих алюмінієвих сплавів в прогресивному процесі тиксоформінгу фасонних заготівок.

Метою досліджень є одержання дисперсної глобулярної морфології α-фази в литих зразках, виготовлених в умовах теплосилової дії із високоміцного алюмінієвого сплаву В95 якіий широко використовуються в аерокосмічній галузі.

Визначення температурних параметрів фазових перетворень дослідного сплаву проводили за допомогою ДТА (Derivatograph Q-1500-Q), температура ліквідус для сплаву В95 становила 630 оС; солідус – 470 оС, інтервал кристалізації 160 оС.

Широкий інтервал кристалізації дослідного високоміцного алюмінієвого сплаву В95 дозволяє ефективно реалізувати такі процеси як рео-тиксолиття, тиксоформінг.

За допомогою оптичної мікроскопії отримали фотографії мікроструктури, з яких вивчали фазовий склад їх морфологію. Встановили механічні властивості литих заготівок із високоміцного алюмінієвого сплаву В95.

Як видно із аналізу (рис. 1), мікроструктура вихідного зразка складається із розеток (95%) розміром 150…200 мкм, дендритів (3%) розміром 150…200 мкм, глобулярної евтектики (~2%) з розміром глобулів 15…20 мкм. Механічні властивості литого зразка такі: σВ= 250 МПа, НВ = 1000 МПа.

Одержаний литий зразок в умовах теплосилової дії на розплав (роторна обробка розплаву, гартування розплаву на воду разом із формою, зміна температури) має дисперсну структуру. При цьому розміри кристалів α-твердого розчину зменшились у 5…10 разів, порівняно з вихідним зразком.

В процесі високотемпературної гомогенізації «розетки» трансформуються в глобулі з розміром зерен 100…110 мкм. Така мікроструктура відповідає процесу тиксоформінгу. Рис. 1. Мікроструктура та механічні властивості литого зразка із сплаву В95


Full Text: PDF