Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
БЛОГ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Е. А. Бажміна

Остання редакція: 2018-04-26

Тези доповіді


В наш час важко уявити навчання без інтернет-технологій, вони міцно увійшли в наше життя і дозволяють не тільки вирішувати виробничі питання, а й реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання в вузі. При цьому акцент викладання зміщується від традиційної системи навчання до інноваційної. Студент стає активним учасником освітнього процесу.

Ефективним засобом навчання є навчальний блог, який, маючи великі функціональні та дидактичні можливості, виступає в ролі помічника студентам у вивченні багатьох дисциплін і, особливо, інженерної графіки в вузі. Тому в Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі нарисної геометрії використовується навчальний блог з метою створення можливості дистанційної підтримки студента очного навчання (розміщення текстової, графічної, відеоінформації) і умов для самоосвіти, для обміну думками та ідеями, стимулювання пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення та комунікативних навичок.

Даний блог повністю відповідає змісту навчально-методичного комплексу дисципліни «Інженерна графіка». За програмою на дисципліну відводиться 90 годин (3 кредити) і 25% з них на аудиторні заняття, а на самостійну роботу залишилися 75%. В експерименті брали участь дві групи студентів: перша группа використовувала в навчанні такі види занять: лекції, практичні заняття та консультації; друга группа – ті ж види занять, що і перша група, і ще блог – новий і незвичний для студентів вид роботи. Студенти не відразу освоїлися в блозі і навчилися працювати з ним. Робота в блозі розглядалася як обов’язкова частина навчального процесу, який пред’являє обопільні певні вимоги, як до студентів, так і до викладача. Від викладача блог вимагає: подачі сучасної наукової інформації; безперервного курирування контенту; створення інтерактивних завдань для самоконтролю, правильність виконання яких перевіряється миттєво; швидкого зворотного зв’язку.

В результаті спільної інтерактивної діяльності викладача і студентів вирішуються не тільки основні педагогічні завдання, але також у студента підвищується мотивація навчання, інтерес до навчання, розвивається вміння ставити перед собою цілі, планувати свою діяльність, контролювати результат. Таким чином, за допомогою блогу ми формуємо пізнавальну самостійність студентів і розвиваємо інформаційно-комунікативну компетентність. Результати експерименту видно з табл. 1.

Результати дослідження показали, що перша група практично залишилася на середньому рівні, в той час як друга группа підвищила успішність, намагаючись самостійно виконувати індивідуальні завдання, зайняла п’ять призових місць в університетських олімпіадах (I тур) і брала активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях.

 

Таблиця 1 – Дані експерименту

Група

Число відвіду-вань блогу студентами

Оцінювання студентів в кінці семестру, %

Участь в університетській олімпіаді та призове місце в номінації

відмін-но

добре

задо-вільно

нарисна геометрія

інженерна графіка

3D моделю-вання

Перша

-

12

46

42

-

III місце

-

Друга

2400

32

32

36

II місце

III місце

I, II, III місця

Тому освітній блог – сучасний ефективний електронний засіб навчання, що переводить студента з позиції пасивного споживача інформації в суб’єктивну позицію активного і усвідомлено діючого учасника освітнього процесу.


Full Text: PDF