Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018

Розмір шрифту: 
АНАЛІЗ БРАКУ ВИЛИВКІВ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ
Дмитро Сергійович Булига

Остання редакція: 2018-04-16

Тези доповіді


Булига Д. С.

(НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», м. Київ)

АНАЛІЗ БРАКУ ВИЛИВКІВ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ

dmytrobulyha@gmail.com

Сьогодні найчастіше виготовлення виливків із сплавів кольорових металів проходить за допомогою спеціальних методів лиття. Великий відсоток складає процес лиття за моделями, що витоплюються (ЛВМ). Через використання значної кількості операцій у такому виробництві та номенклатури виробів, цей спосіб отримання виливків є складним. Не дивлячись на успіхи вітчизняних та зарубіжних фахівців, які вирішили ряд теоретичних та практичних питань з проблеми лиття, деякі питання так і залишаються не вирішеними, і не розвиваються в повній мірі [1].

Ювелірні технології досягли високого рівня якості, точності та мінімізації браку при дотриманні технологій порівняно з ручними методами, але повністю уникнути браку не завжди вдається. Саме тому знаходяться методи виправлення рентабельних видів браку, а саме:

  • пористість;
  • недолив;
  • неспай;
  • корольок.

Ці види браку виливків легко виправляються з допомогою прогресивної технології лазерної зварки [2].

Для дослідження взаємодії лазерного променя з металами ми використовували імпульсний лазерний маркувальник SharpMark Fiber. Технологічні режими роботи лазерних маркувальників та лазерних зварювальників відрізняються потужністю та розміром плями променя. З результатів досліджень ми зробили висновки щодо найкращих режимів роботи з окремими сплавами. Нижче наведено графічні залежності обробки ювелірних сплавів (рис. 1, 2).

 

Рис.1 Режими роботи лазера зі сплавом срібла СрМ 925

 

Рис.2 Режими роботи лазера зі сплавом золота ЗлСрМ 585-30

З даних досліджень визначено найкращі режими роботи лазера для сплавів золота та срібла:

  • СрМ925: V=500 мм/хв; N = 18 Вт.
  • ЗлСрМ585-30: V=800 мм/хв; N = 22 Вт.

Зробивши якісний перехід на лазерне зварювання, відштовхуючись від даних досліджень можна сказати, що краще буде зварюватися сплав золота, адже він має більшу міцність та меншу теплопровідність, ніж у срібла, а отже, точковий промінь ефективніше зварюватиме дефект саме у золота.

Література:

  1. 1. Тошева О.Ю., Кочешков А.С., Самарай В.П. Питання якості виливків із сплавів кольорових металів за моделями, що витоплюються. - Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – № 1 (32). – С.140-144.
  2. 2. Промышленное применение лазеров. Под ред. Кебнер Г., – М.: Машиностроение, 1988. – 280с.

Full Text: PDF