Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ ЗМІЦНЕНОГО ШАРУ З КАРБІДОМ ХРОМУ ПРИ НАПЛАВЦІ МЕТОДОМ СВС
І.Е. Скідін, Ю.Ю. Каратаєв

Остання редакція: 2017-07-13

Тези доповіді


При використанні металотермічного процесу треба враховувати особливості процесу – введення лігатур у шихту таких як карбід хрому Cr7C3 сприятиме зниженню температури горіння шихти, що навіть може призвести до унеможливлення повного горіння суміші [1]. Тому розрахунок термітної суміші Fe2O3+2Al і карбіду хрому Cr7C3 потрібно проводити для встановлення точного співвідношення компонентів для проходження реакції. Термітна реакція з оксидом Fe2O3 і реакція утворення карбіду хрому має вигляд :

Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3 Qтер = 3996 кДж/кг                           (1)

7Cr+3C=Cr7C3 QCr7C3=463,9  кДж/кг                        (2)

Калорійність суміші буде  розрахована  як :

Qсм=Qтер·ωтер+QCr7C3·ωCr7C3 (3)

де  ωтер і ωCr7C3 масові частки термітної шихти і шихти  в загальній суміші  причому ωтерCr7C3=1

За температурою термітної реакції приймаємо температуру кипіння заліза 3134 К. Оскільки у випадку з отриманням композиту реакція утворення карбіду хрому протікає спільно з термітною реакцією, то будемо вважати, що при спільному протіканні двох реакцій буде розвиватися температура 3134 К, а надлишки тепла будуть витрачатися на перехід заліза в газоподібну фазу. Для нагрівання карбіду хрому до температури 3134 К потрібно 165,6 кДж/кг тепла. Слід звернути увагу, що при нульовому вмісті Fe2О3 все тепло буде витрачатися на нагрівання карбіду хрому. За даними розрахунків був побудований графік залежності теплоти реакції (Fe2О3 + 2Al) + (7Cr + 3C) від вмісту компонентів рис.1а

 

 

а

б

Рисунок 1- Залежність теплоти від компонентів

 

Судячи з рис.1а, при збільшенні вмісту в шихті суміші 7Cr + 3C, калорійність знижується, і менша кількість тепла витрачається на випаровування заліза. Однак, слід зауважити, що кількість, яка утворилася в результаті реакції заліза, теж знижується. Кількість одержуваного заліза по реакції (Fe203 + 2Al) + (7Cr + 3C) від вмісту компонентів наведено на рис.1б

Таким чином, додавання порошків  в термітну суміш Fe2O3+2Al  знижує її калорійність  і як наслідок зменшує надлишок теплоти яка виділилась під час термітної реакції. Надлишок теплової енергії (448 кДж/кг) екзотермічної суміші можливо використовувати для розплавлення підготовлених порошків карбідів металів, зокрема карбіду хрому. Ця кількість надлишкової теплової енергії розплавити 7,1 г Cr7C3 на 100 г екзотермічної суміші. Вміст карбіду в сплаві складе не більше 13,5%. Заміщення карбіду хрому на залізний порошок у додатковій суміші дозволяє вносити залізо та маса екзотермічного сплаву підвищується на кожні 10% зменшення Cr7C3 у додатковій суміші збільшується маса додаткового металу на 1,22%. Попереднє нагрівання екзотермічної суміші до 1073 К дозволяє збільшити кількість сплаву заліза до 95 г зі 100 г суміші, а вміст Cr7C3 може досягнути 29,8%.

Наявність карбіду хрому Cr7C3 в нанесеному покритті сприяє покращенню характеристик праці в умовах  абразивного зносу, підвищених температур і в агресивних середовищах .


Посилання


Список літератури

1.Zhiguts Yu.Yu. Thermit Smelting of Cooper Alloys/Acta metallurgica Slovaca/ Kosice Rosnik 5.- 1999.- №.2.- Р.419-421.


Full Text: PDF