Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ УТВОРЕННЯ ШАРУ ЗМАЗУВАЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ НА СТІНКАХ КАМЕРИ ПРЕСУВАННЯ ПРЕС-ФОРМИ
В.С. Богушевський, Р.В. Самарай

Остання редакція: 2017-07-11

Тези доповіді


В сучасних машинах лиття під тиском (ЛПТ) основними вузлами є станина, прес-форма, механізм запирання, механізм пресування, елементи гідроприводу, електроавтоматика, системи керування, системи регулювання, плавильно-роздавальна піч [1]. Недоліком цих машин є те, що процес розпилення змазувально-охолоджуючої рідини (ЗОР) автоматичний, але недостатньо керований для своєчасного нанесення оптимальної кількості ЗОР, що в свою чергу не дозволяє підтримувати оптимально допустиму товщину шару ЗОР на стінках камери пресування в найбільш теплонавантажених ділянках прес-форми та своєчасно регулювати кількість ЗОР в автоматичному режимі.

Для організації процесу змащування в машині Fresh DAK 250 вимірюють силу виштовхування виливка на поршні-виштовхувачі під час вилучення виливка [2]. Але така система може працювати лише при сталих параметрах виробничого процесу, що для умов нашої країни є недоступним, має високу ціну і дорогою в обслуговуванні.

Для ліквідації недоліків пропонується встановлювати термопару в найбільш тепло навантажених ділянках камери пресування і за результатами виміру температури прес-форми визначати товщину шару ЗОР і при досягненні нею критичного значення подавати команду на зміну об’єму розпилюваної ЗОР.

Практично система працює наступним чином. Після того як машина ЛПТ закінчила цикл роботи, прес-форма (ПФ) розкривається і з неї з допомогою поршня-виштовхувала вилучається виливок, після чого визначають температуру, ПФ закривається і всередині неї насос-форсунка розпилює визначений об’єм ЗОР, який утворює шар на стінках камери пресування, після чого визначають температуру прес-форми (Т1) в найбільш теплонавантажених ділянках прес-форми, які попередньо визначають експериментальним методом по дефектах на стінках виливка, і порівнюють з оптимальною температурою прес-форми (Т2), тобто порівнюють виміряне значення з еталонним, і за результатами вимірів визначають товщину шару ЗОР (δ), виходячи з отриманих результатів різниці температури ΔТ (1).

(1)

При досягненні величиною ΔТ критичного значення подають команду на збільшення або зменшення об’єму ЗОР в залежності від знаку відхилення величини ΔТ.

Процес зміни об’єму розпилюваної ЗОР розпочинається тільки при наявності інформації про критичну товщину шару ЗОР на стінках камери пресування прес-форми.

Результати вимірювання сили виштовхування виливка використовуються для зміни кількості мастила в ЗОР [3].

Висновки

Система управління дозволяє визначити оптимальний момент для зміни об’єму розпилюваної ЗОР, виходячи з реальних результатів вимірів, що в свою чергу дозволяє проводити розпилення ЗОР саме в тому об’ємі й в той момент, коли це дійсно необхідно, що покращує роботу машини, зберігає її в робочому стані більш тривалий період та покращує якість виливка. 


Посилання


Література:

1. Богушевський В.С., Антоневич Я.К. Система керування машинами лиття під тиском // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2013. – № 48. – С. 10 – 16.

2. Машина литья под давлением Fresh DAK 250. URL: http: // www.ftech.com/ дата обращения :15.02.2015).

3. Патент № 101992 Україна. МПК F28С 3/04, G01N 29/00. Спосіб контролю стану поверхні прес-форми / В.С.Богушевський, О.О.Антоневич (Україна); заявник і патентовласник НТУУ «Київський політехнічний інститут». – 2015 03520; Заявл. 31.07.2015; Опубл. 25.01.2016, Бюл. № 19. – 3 с.


Full Text: PDF