Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2017

Розмір шрифту: 
ДИНАМІЧНЕ ОПЕРАТИВНЕ КЕРУВАННЯ ГНУЧКОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДІЛЯНКИ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
В.С. Богушевський, О.О. Антоневич

Остання редакція: 2017-07-11

Тези доповіді


Основний напрямок розвитку ливарної галузі на сучасному етапі – інтенсивне її переозброєння на базі гнучкого автоматизованого виробництва, що включає гнучкі автоматизовані лінії і гнучкі автоматизовані ділянки (ГАД) [1]. Продуктивність ГАД значною мірою залежить від ефективності їх систем керування. Дане твердження з урахуванням наявних у процесі невизначених ситуацій, обумовлює зростаючий інтерес до вирішення задач керування в умовах  невизначеності.

До складу ГАД входять:

1. Чотири ливарних модуля, кожен з яких складається з автоматизованого комплексу ЛПТ моделі А711І08, трисекційного роликового конвеєра для прийому, переміщення порожньої тари і тари з виливками, роботизованих підвісних транспортних роботів з установкою для вивантаження чушок;

2. Транспортно-складське обладнання – монорейкова підвісна дорога вантажопідйомністю 2,0 т типу ОПД–2 з чотирма пристроями автоматизованого управління стрілками; два робота типу РПТ–1000, один з яких знаходиться на транспортній лінії виробництва виливків, інший – на транспортній лінії складу литва; трисекційний перевантажувальний конвеєр; автоматизований склад стелажного типу шихтових матеріалів і лиття з передавальними секціями;

3. Комплекс технічних засобів; датчики контролю технологічного режиму; безконтактні датчики положення вантажу; датчики переведення режиму роботи обладнання; сигнальні сирени.

Основні невизначеності, що виникають у процесі: зміна коефіцієнта виходу відливок, вихід з ладу основного і допоміжного устаткування (ЛПТ або окремих її вузлів, нагрівальної печі, обрубного пресу, роликового конвеєру, транспортної і контрольно-вимірювальної системи), зміна номенклатури виливок, коректування змінного завдання, відхилення від планових термінів завершення операцій, тощо. Логічна послідовність налаштування вирішальних динамічних показників (ВП) системи оперативного управління (СОУ) наведена на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На основі вибору ітераційних процедур, що забезпечуються складом і послідовністю вибору раціональних значень ВП можна синтезувати загальну модель ГАД ЛПТ як об’єкта динамічного оперативного керування [2].


Посилання


Література

1. Автоматизация тех­но­логического процесса литья под давленим / В.С. Богушевский, Я.К.  Антоневич // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – № 4. – С. 29 – 33.

2. Дьяков С.О. Узагальнена концептуальна модель системи динамічного керування в гнучких виробничих системах. – Вісник ЖДТУ, № 1 (72). – 2015. – С. 23 – 27.


Full Text: PDF