Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2016

Розмір шрифту: 
ЛИВАРНІ СУМІШІ З КОМБІНОВАНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ ДЛЯ ЛИТТЯ ТОЧНОЇ ЗАГОТОВКИ У ФОРМИ-МОНОЛІТИ
Анатолій Сергійович Кочешков, Олена Юнусівна Тошева

Остання редакція: 2016-04-29

Тези доповіді


До факторів, що утруднюють процес стабілізації та розвитку ливарного виробництва слід віднести нестачу високоякісних вихідних матеріалів, в тому числі формувальних.

Актуальність досліджень матеріалів для формоутворення точних виливків, зниження їх дефектності з вини форми завжди були важливими щодо проблем підвищення якості виробів ливарного виробництва. Особливо це стосується заготовок одержаних способом лиття за моделями, що витоплюються (ЛВМ).

В сучасному ливарному виробництві виділяють наступні шляхи удосконалення:

- зменшення маси виливків;

- інтенсифікація промислового маркетингу;

- прискорення розвитку технологій, що являються перспективними для використання в малому та середньому бізнесі;

- ефективне використання потенціалу комп’ютерних технологій.

Доцільний вибір технологічного процесу обумовлює отримання виливків з чистою поверхнею без внутрішніх дефектів та залишкових напружень у виливках.

Для отримання точних виливків із сплавів кольорових металів часто використовуються формувальні суміші зі гіпсом для виготовлення форм-монолітів.

Мета роботи – дослідити вплив компонентів на властивості гіпсокремнеземистої формувальної суміші. Науковою основою досліджень є з’ясування можливостей використання комбінованого наповнювача для підвищення міцності суміші і покращення якості поверхні після тужавіння.

Дослідження проводили з наступними матеріалами: річковий кварцовий пісок марки 3К4О103, УЛЗ-90, спучений перліт, базальтове волокно, високоміцний гіпс марки Г-10-А-ІІІ (ТУ-У-0030937.003-95).

Для контролю гіпсокремнеземистих формувальних сумішей, що мають такі властивості як: текучість, час тужавіння, обсипаємість, міцність при стиску, використовували стандартні методики.

Вміст компонентів має бути оптимальним і чітко контролюватись для досягнення необхідних фізико-механічних та технологічних властивостей гіпсокремнеземистих формувальних сумішей.

При запропонованому оптимальному складі формувальної суміш показники властивостей суміші наступні (табл. 1).

Таблиця 1 – Властивості гіпсокремнеземистої формувальної суміші

Компоненти

суміші

Властивості

Текучість, мм

Міцність при стиску, МПа

Обсипаємість, %

Газопроникність,

один.

через 1 год.

через 24 год.

Після

прожарювання

Грубе базальтове волокно

150…160

0,86…0,91

1,21…1,3

0,68…0,75

0,21…0,43

84…110

УЛЗ -90

140…150

0,72…0,84

0,88…0,95

0,56…0,60

0,23…0,54

90…120

Спучений

перліт

<130

0,15…0,22

0,3…0,42

0,1…0,09

0,6…0,75

120…190

 

Висновки:

  1. Досліджено вплив вмісту комбінованого наповнювача на міцність, текучість, обсипаємість, газопроникність, що має забезпечити зменшення браку виливків з вини ливарної форми
  2. Розроблено оптимальні склади формувальних сумішей, що повинні забезпечити отримання якісного виливка з мінімальним застосуванням фінішних операцій.

Full Text: PDF