Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2015

Розмір шрифту: 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ ШВИДКІСНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ЗЙОМКИ
С.О. Кошель

Остання редакція: 2016-02-20

Тези доповіді


Кошель С.О.

(ФТІ НТУУ «КПІ», м.Київ)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ ШВИДКІСНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ЗЙОМКИ

E-mail:sergiy.koshel93@gmail.com

 

В роботі автоматизація процесу обробки даних проводиться з використанням позиційно-чутливого детектору, який був створений в Інституті ядерних досліджень НАН України та встановлений в приладі швидкісного рентгенівського аналізу реального часу, розробленому в ІПМ НАН України (рис.1.)

Рис. 1. Схема позиційно-чутливого детектору

Працюючи з позиційно-чутливим детектором ми отримуємо матрицю інтенсивностей 256 на 256 для кожного кадру зйомки. За допомогою програми Multifit ми виконуємо наступні кроки:

-                                                        отримання інтегральних інтенсивностей по осі абсцис.

-                                                        Обробка отриманого розподілу методамиroot .

-                                                        Апроксимація функцією Гауса.

-                                                        Виведення в окремий файл характеристик піку.

-                                                        Графічне представлення розподілу та функції апроксимації в графічному вигляді (jpeg).

Розглянемо обробку конкретного експерименту(рис. 2.)


Рис. 2. Обробка експериментальних даних

Можна спостерігати деяке відхилення піків від ідеального Гауса. Це можна пояснити тим, що позиційно-чутливий детектор зчитує деяку ділянку кільця дифракції(рис.3.).  Саме тому проекція на вісь абсцис буде дещо спотворена.

Рис. 3. Рентгенограми лінії (110) a- фази

Мінімізувати цей спотворення можливо, якщо оперувати не повним масивом 256 на 256, а деякою частиною n на m елементів. Особливу увагу, звісно, треба приділити саме вибірці найбільш лінійної ділянки по осі ординат.


Full Text: PDF