Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВАРІАНТІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
А.М. Фесенко, В.Г. Могилатенко, М.А. Фесенко, Р.І. Скок

Остання редакція: 2016-03-04

Тези доповіді


Запропоновані технологічні варіанти виготовлення виливків із робочою частиною з твердого зносостійкого білого чавуну та монтажною частиною з сірого чавуну феритного класу.     Диференціація властивостей у виливках досягається шляхом розділення розплаву вихідного сірого або білого чавуну, виплавленого в одному плавильному агрегаті, на два потоки. Перший потік вихідного чавуну направляється в одну частину порожнини форми, а розплав іншого потоку на своєму шляху піддається внутрішньоформовій обробці карбідостабілізувальною добавкою (у разі використання вихідного сірого чавуну) або графітизувальним модифікатором (у разі використання вихідного білого чавуну), після чого направляється в іншу частину порожнини форми.     Дослідження запропонованих технологічних варіантів диференціації структури і властивостей у виливках проводили методом комп'ютерного моделювання з використанням пакету прикладних програм NovaFlow –SolidCV. Об'єктом дослідження були обрані виливки типу плоска  горизонтальна  та  вертикальна плита розміром 240?240?25 мм.     Модельними дослідженнями встановлено, що  при  безперервному заповненні порожнини форми різними потоками розплаву диференційовані властивості в окремих частинах або шарах виливка без додаткових заходів отримати неможливо через процеси гідродинамічного та конвективного перемішування різнорідних потоків у порожнині форми. Виключити перемішування розплаву різних потоків у випадку отримання виливків з диференційованими властивостями в лівій і правій частині можливо шляхом встановлення вертикальної механічної розділової перегородки, а при отриманні двошарових виливків – за допомогою встановлення горизонтальної розділової перегородки або забезпечення тимчасової витримки між  заливанням  порцій  різних розплавів в порожнину форми.     В подальших експериментах комп'ютерного моделювання провели дослідження щодо впливу товщини та матеріалу розділової перегородки, часу витримки між заливанням порцій різних розплавів, температури та швидкості їх заливання на процеси, які протікають в порожнині форми при формуванні диференційованих властивостей в лівій і правій або верхній і нижній частинах виливків.     За результатами модельних досліджень розроблено практичні рекомендації щодо оптимальних технологічних режимів процесу виготовлення двобічних і двошарових виливків із диференційованими властивостями в різних їх частинах з одного базового розплаву.

Праці конференції зараз недоступні.