Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
ПРОГНОЗУВАННЯ ЛИВАРНИХ І МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХРОМОАЛЮМІНІЄВИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ І ТЕМПЕРАТУРОЮ РОЗПЛАВУ ПЕРЕД ЗАЛИВАННЯМ У ФОРМУ
І.О. Грядовський, М.М. Ямшинський

Остання редакція: 2016-03-04

Тези доповіді


Прогнозування ливарних, механічних і спеціальних властивостей високолегованих сплавів на основі заліза з використанням комп’ютерної техніки сьогодні є досить актуальним завданням як для науковців, так і для  виробничників.     Метою роботи є розроблення програми прогнозування властивостей хромоалюмінієвих сталей залежно від хімічного складу та температури розплаву перед заливанням у ливарні форми та прогнозування хімічного складу цих же сталей залежно від бажаних властивостей.     Для розроблення програми прогнозування властивостей жаростійких хромоалюмінієвих сталей співробітниками кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів за останній час виконано понад 50 плавок сталей з високим вмістом хрому, алюмінію, вуглецю, титану тощо. Вплив хрому на властивості сталей досліджували в діапазоні концентрацій від 13 до 37%, алюмінію – до 7,2%, вуглецю – від 0,08 до 0,8% і титану – 1,5%. На підставі одержаних внаслідок виконання цих плавок результатів щодо рідкотекучості, лінійної та об’ємної усадок, тріщиностійкості, механічних і спеціальних властивостей сталей з різним вмістом наведених хімічних елементів і з урахуванням температур перегрівання розплаву та заливання його в ливарні форми створено відповідний реальний банк даних. Цей банк даних взято на першому етапі за основу для розроблення програми прогнозування ливарних і механічних властивостей. Вхідне вікно програми показано на рис. 1.     Використовуючи систему програмування Visual Studio, розроблено перший варіант програми, яка дає можливість прогнозувати ливарні та механічні властивості хромоалюмінієвих сталей після визначення експрес-аналізом хімічного складу розплаву та температури металу в плавильному агрегаті. Це дає можливість своєчасно скоригувати хімічний склад і температуру металу перед випусканням із печі.     Після натискання кнопки відкривається вікно (рис. 2) для введення кількості кожного елемента в сталі та значення температур перегрівання розплаву і розливання його в ливарні форми. Програма побудована таким чином, що можна одержати окремо значення ливарних або механічних властивостей чи одночасно всіх властивостей залежно від скоригованих (за необхідності) хімічного складу та температур.     Розроблена програма прогнозування властивостей жаростійких хромоалюмінієвих сталей значною мірою полегшить виробничникам вирішення технологічних питань, пов’язаних з виробництвом жаростійких литих деталей із сталей цього класу.     Похибка в розрахунку за розробленою програмою максимально досягає 10%, що припустимо при похибці тільки вимірювань 7%.     Проте, слід зазначити, що для використання цієї програми слід мати у виробничих умовах високу технологічну культуру:     – виплавляння сталей необхідно виконувати відповідно до вимог технологічних інструкцій, щоб забезпечити точний хімічний склад металу кожної плавки з використанням різної шихти, в тому числі і некондиційної;     – для визначення хімічного складу розплаву слід використовувати сучасні методи експресного спектрального аналізу.

Праці конференції зараз недоступні.