Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ТОЧНИХ ВИЛИВКІВ ПРИ ЛИТТІ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬСЯ
О.Ю. Тошева, М.А. Прокопчук, А.С. Кочешков

Остання редакція: 2016-03-04

Тези доповіді


В наш час дуже гостро стоїть питання підвищення якості та зниження браку виливків, що в свою чергу принципово залежить від правильного вибору методу лиття. Метою роботи є зниження браку виливків, які виготовляють методом лиття за моделями, що витоплюються. Дана мета досягається забезпеченням стабільного рівня властивостей ливарних форм, оптимізацією складу сумішей, режимів виготовлення та заливання ливарних форм.     Литтям за моделями, що витоплюються, можна отримувати виливки будь-якої складності, з різною товщиною стінок, які майже не вимагають механічного оброблення, що значно зменшує час та енерговитрати на отримання готової деталі.      Основним фактором, який впливає на якість деталей та на техніко-економічні показники виробництва виливків за моделями, що витоплюються є ливникові системи. Зазвичай 10…30 % браку виливків пов’язано з неправильним вибором типу ливникової системи і, як наслідок, недостатнім живленням виливка під час затвердіння.     Правильно вибрана ливникова  система  забезпечує  хороше,  безперешкодне заповнення форми-моноліту, високу кінцеву якість виливків, очищення від сторонніх включень, мінімалізацію усадкових раковин і поруватості, високі механічні характеристики виливків. Для правильного вибору конструкції ливникової системи та визначення розмірів її основних елементів необхідно правильно визначити місця підведення металу, напрямку та положення деталі під час заливання.       Для виконання дослідів вибрано сплав латунь ЛС59-1, що якнайкраще підходить для імітації сплаву золота ЗлСрМ585-80. Дякуючи цьому, ми змогли максимально наблизити умови отримання точних виливків до реальних. Схеми дослідних зразків зображено на рис. 1. Живильники до виливків розташовували зверху, а положення виливків на стояку – під кутом 45° і вертикальне (рис. 2). Для виготовлення блоку моделей використовувалась воскова маса виробництва фірми Cristaldo Super Cera, а для формування використовувалась гіпсо-кристобалітова формувальна суміш Kerr Cast 2000. Для чіткого відтворення конфігурації виливків лиття відбувалося вакуумним всмоктуванням.     Під час проведення дослідів фіксувались наступні параметри:     - темпертура металу в тиглі;     - початкова температура форми перед заливанням;     - площа та глибина проникнення дефектів;     - шорсткість зовнішньої та внутрішньої поверхні.     За результатами роботи визначено, що на величину поверхневих дефектів найбільше впливають температура форми та геометрія підведення ливникової системи.

Праці конференції зараз недоступні.