Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАДЛИВІВ
А.В. Тимофєєва, О.В. Гресс

Остання редакція: 2016-03-04

Тези доповіді


Отримання якісного виливка є одним з найважливіших завдань  металургії. Завдяки правильному вибору конфігурації, місця  установки  і  розрахунку надливів забезпечується отримання щільних виливків з необхідним рівнем технологічних властивостей, збільшується вихід придатного, знижується брак виливків і, як наслідок, собівартість лиття.     На даний момент відомі різні інженерні методики розрахунку надливів, але немає надійних, які гарантували б високу якість і технологічність виливків, а також отримання максимально можливого коефіцієнту використання металу. Деякі застосовні тільки до конкретних випадків (певна конфігурація надливу, вид лиття, тип сплаву тощо), а деяким характерна універсальність. Частина з них зв'язує приведений розмір виливка і надливу, частина – об’єм надливу і виливка. Більшість методик розроблені емпіричним або напівемпіричним шляхом. Нами були розглянуті наступні методи:     - вписаних сфер (кіл);      - Пржібла;     - Попова А.Д.;     - Василевського П.Ф.;      - спрощений метод УЗТМ;      - комплексний метод (Репях С.І.);      - «американська» методика;      - Вигоднера Л.Ф.     Проведено порівняння даних методик. Результати розрахунків розмірів надливів за всіма методиками для невеликих теплових вузлів відрізняються незначно щодо усередненого значення. Але зі збільшенням об’єму теплового вузла збільшується і розбіг розрахованих показників, що призводить до сумнівів у правильності вибору конкретної методики.     Розглянуті нами методики, хоч і досить універсальні, або трудомісткі в обчислювальному плані, або  вимагають  визначення  величин  експериментальним шляхом. Для спрощення розрахунків та скорочення часу на визначення розмірів надливу, було розроблено додаток в програмі Microsoft Excel. Розрахунок показників у додатку проводиться за декількома методиками, які найбільш використовуються. Вихідними даними служать:     - об’єм вузла;      - площа поверхні охолодження;      - марка сплаву;      - приведений розмір.      У процесі розрахунку користувачем обирається методика визначення надливу. На основі довідкового матеріалу, вбудованому в програму, підставляються потрібні коефіцієнти. Кінцевими даними розрахунків є об'єм надливу та оптимальні його геометричні параметри, визначені шляхом використання оптимізаційного методу нелінійного узагальненого градієнта, що знижує, за розробленою нами методикою.     Література:     1. Галдин Н.М.  Литниковые системы и прибыли для фасонных отливок [Текст] / Н.М. Галдин, В.В. Чистяков, А.А. Шатульский. – М.: Машиностроение, 1992 – 256 с.     2. Нехендзи Ю.А. Стальное литье [Текст] / Ю. А. Нехендзи. – М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1948. – 767 с.     3. Мащенко А.Ф. Прибыли для фасонных отливок [Текст]: Учеб. пособие/ А.Ф. Мащенко, А.В. Щекин.–Хабаровск: Изд-во Тихоок. гос. ун-та, 2012. – 30 с.

Праці конференції зараз недоступні.