Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ МАГНІЄВИМИ ЛІГАТУРАМИ
Л.М. Сиропоршнєв, В.Д. Бачинський, В.Б. Бубликов

Остання редакція: 2016-03-04

Тези доповіді


Модифікування є обов'язковою технологічною операцією отримання чавунів з кулястим або вермикулярним графітом, а також марок чавуну з пластинчастим графітом. При модифікуванні цілеспрямовано змінюються хімічний склад, структура, фізико-хімічні властивості розплаву, створюються умови, що сприяють зародженню центрів евтектичної кристалізації і утворення графітових включень певної форми.     У машинобудуванні при виробництві виливків перевага надається лігатурам на основі феросиліцію з масовою часткою магнію 3...10%.     Найбільш часто використовуються такі методи ковшового модифікування кремній-магнієвими лігатурами: в закритих ковшах (Tundish-процесс), у відкритих ковшах з привантаженням лігатури (Sandwich-процес), а також їх комбінація. В якості позаковшових методів використовується модифікування: в автономних проточних реакторах (In-flow-through-процес). За даними компанії «Mechanite Metal» використовуються варіанти Inconnod-процесу: для модифікування розплаву масою 15...50 кг проточний реактор встановлюється зверху ливарної форми, а для модифікування великих мас металу (до 3 т) реактор встановлюється між індукційною піччю (міксером) і заливальним ковшем. Модифікування протікає без піроефекту. Високоефективним є модифікування в проточних реакторах (реакційних камерах), розташованих безпосередньо у ливарній формі (Inmold-процес). Сучасні методи модифікування легкими кремній-магнієвими лігатурами, щільність яких в два рази менше щільності рідкого чавуну, з метою підвищення ступеня переходу магнію в чавун передбачають затримку спливання часток лігатури до моменту розплавлення утримуючого компонента (Sandwich) та ізоляцію процесу реакційної взаємодії з киснем атмосфери (Tundish, In-flow-through, Inmold).     За даними фірми «Elkem», що в світі займає провідне положення по модифікаторам і технологіям модифікування, за технологічними показниками кращим є метод модифікування в ливарних формах (табл. 1).     За даними фірми «Ford», використання внутрішьоформового модифікування в порівнянні з Sandwich-процесом дає економічний ефект 20...30 доларів на одну тонну виливків.     В результаті внутрішьоформового модифікування найбільшою мірою розвиваються процеси графітизації. У виливках формується дрібнокристалічна структура без включень евтектичного цементиту з підвищеною кількістю фериту в металевій основі, що забезпечує отримання оптимальних механічних властивостей високоміцного чавуну в литому стані.

Праці конференції зараз недоступні.