Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
ПРО РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ЛИТТЯ ЗА ОЗНАКАМИ ТЕЧІЇ І КРИСТАЛІЗАЦІЇ РОЗПЛАВУ
В.А. Мамішев

Остання редакція: 2016-03-03

Тези доповіді


Теплофізичний процес тверднення неізотермічного розплаву в порожнині ливарної форми, виливниці чи кристалізатора та фізико-хімічний процес кристалізації інтервальних сплавів в двофазній зоні виливка, зливка чи безперервнолитої заготовки забезпечують формування їх литої структури.      Так як первинна дендритна і недендритна структура литих заготовок  формується в двофазній зоні кристалізації сталі, чавуну, бронзи, латуні, силуміну чи іншого сплаву, то системний аналіз технологій лиття за ознаками течії і кристалізації неізотермічного розплаву сприяє вибору найбільш ефективних технологічних схем тверднення заготовок різного призначення (фасонні виливки, ковальські і прокатні зливки, заготівки безперервного лиття).      Для системного аналізу реотермічних особливостей сучасних технологій лиття обрано дванадцять схем лиття з різним ступенем впливу неізотермічної  течії і кристалізації розплаву на процес формування литої структури в умовах армованого лиття, біметалевого лиття, багатошарового лиття, гетеролиття, дифузійного лиття, композиційного лиття, лиття наморожуванням, пінолиття, пористого лиття, реолиття, суспензійнго лиття та тиксолиття.      Системно збалансовані реотермічні схеми технологічних процесів лиття можуть підвищити [1] ефективність фізико-хімічної і теплофізичної взаємодії рідкої, твердої і газової фаз в обмежених об’ємах гетерогенної (двофазної) зони в неізотермічних умовах течії і кристалізації вузько- і широкоінтервальних сплавів при твердненні литих заготовок загального і спеціального призначення.      Щоб отримати порівняльну характеристику суттєво різних технологій лиття за ознаками течії і кристалізації розплаву, виділено дві схеми течії твердіючого розплаву (з однофазним і двофазним режимами течії) та дві схеми кристалізації інтервальних сплавів (схеми послідовної і об’ємної кристалізації).      Не для всіх технологічних процесів лиття характерні ці схеми течії і кристалізації з різними градієнтами температури [2] по ширині двофазної зони литих заготовок. Тому слід розглянути проміжні схеми течії і кристалізації розплаву. Це схеми із змішаними режимами течії неізотермічного розплаву, в яких реалізуються режими однофазної і двофазної течії, а також комбіновані схеми кристалізації неізотермічного розплаву, в яких реалізуються схеми   послідовно-об’ємної або об’ємно-послідовної кристалізації металів і сплавів.      Однофазний режим течії може проявитись в умовах біметалевого лиття, лиття наморожуванням, дифузійного і армованого лиття, а двофазний режим течії відповідає умовам багатошарового, композиційного, суспензійного та пористого лиття. На різних стадіях формування литих виробів в умовах тиксолиття, гетеролиття, реолиття та пінолиття більш виражені змішані режими течії неізотермічного розплаву (однофазний і двофазний режими течії).      До cхем послідовної кристалізації неізотермічного  розплаву  можна  віднести процеси біметалевого і багатошарового лиття та тиксолиття, а схемам  об’ємної кристалізації можуть відповідати процеси армованого і пористого лиття та пінолиття. Схемам об’ємно-послідовної кристалізації розплаву більше відповідають процеси дифузійного і суспензійного лиття та реолиття, а до схем послідовно-об’ємної кристалізації розплаву можна віднести процеси лиття наморожуванням, композиційного лиття та гетеролиття.     Комплексний підхід до вибору раціональних схем лиття дає можливість сформувати технологічні процеси лиття за збалансованими ознаками течії і кристалізації неізотермічного розплаву, що полегшує  пошук  реотермічних схем системного управління процесом тверднення литих виробів високої якості.      Література:     1. Мамишев В.А. Реотермическая концепция управления кристалличес-ким строением литых изделий // Процессы литья. – 2004. – № 3. – С. 43…48.     2. Мамишев В.А. Системный анализ затвердевания литых заготовок с переменной кривизной границ двухфазной зоны // Процессы литья. – 2014. – № 1. – С. 19…26.

Праці конференції зараз недоступні.