Наукові конференції України, Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2014

Розмір шрифту: 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
А.І. Дегула, Ю.С. Россохатська

Остання редакція: 2016-03-03

Тези доповіді


Незважаючи на появу нових методів отримання заготовок у сучасній промисловості, як і раніше, значну роль відіграє ливарне виробництво. Удосконалення існуючих технологій і розвиток нових методів лиття дозволяє отримувати заготовки, які максимально наближені до готової деталі. Водночас економія ресурсів, стислі терміни виконання поставлених завдань ставлять свої вимоги до організації виробничих процесів. Значних результатів у підвищенні якості продукції та зниження матеріальних витрат дозволяє досягти використання сучасної обчислювальної техніки.     У різних областях науки і техніки широко використовується метод математичного моделювання. Цей метод включає в себе розробку фізичних і математичних моделей, проведення чисельного експерименту із залученням засобів обчислювальної техніки (його результати аналізуються і використовуються в практичних цілях).      В основі математичної моделі ливарних процесів лежать рівняння тепломасопереносу, теплопровідності, дифузії, кінетичні рівняння фазових перетворень і т.д. [1].     Практика показує, що оптимальний підхід полягає не у виборі якогось одного методу рішення, а у використанні комбінації різних методів – це дозволяє отримати виграш у швидкості, точності та адекватності одержуваних результатів експериментальним даним.     На сьогодні в світі налічуються десятки систем автоматизованого моделювання ливарних процесів (САМ ЛП). Фахівцям добре відомі німецька програма Magma і американська Procast. В цьому ж ряду потрібно згадати американську SolidСast, фінську CastCAE і німецьку WinCast. Дві розробки  "Полігон" і LVMFlow мають російське походження.     Досвід практичного застосування САМ ЛП показав, що програмні продукти закордонних виробників не отримали серйозного поширення на ринку СНД. Причиною тому висока ціна програм, відсутність у більшості випадків російського інтерфейсу і вітчизняної бази даних за матеріалами і сплавами [2].     Серед відносно недорогих та конкурентоздатних програм, якы мають вітчизняну базу даних матеріалів, можна виділити розробку фахівців ЗАТ "НВО МКМ", м. Іжевськ – LVMFlow (NovaFlow Solid ).     Наявність в руках технолога-ливарника системи LVMFlow дозволяє значно здешевити і прискорити дослідницьку роботу з проектування та розробки технології виробництва виливків. LVMFlow широко використовується в навчальних закладах при підготовці кваліфікованого персоналу для ливарних виробництв. Це «ливарна» програма з підтримкою багатопроцесорних і багатоядерних платформ, яка забезпечує користувачу високу продуктивність на «звичайних» комп'ютерах [3].     Аналізуючи вище сказане, можна прийти до висновку, що сучасне підприємство неможливе без впровадження та активного використання нових розробок в області моделювання технологічних процесів. Водночас, розвиток нових виробничих методів отримання виробів ставить завдання удосконалення існуючих програмних продуктів в області моделювання.     Література:     1. Васькин В. Математическое моделирование и литейные технологии / В. Васькин, В. Кропотин, А. Обухов // CADmaster. – Csoft. – 2002. – №4. – С.35…39.     2. Турищев В. Моделирование литейных процессов: что выбрать? / В. Турищев // CADmaster. – Csoft. – 2005. – №2. – С.33…35.     3. LVMFlow CV – точный и самый быстрый инструмент технолога-литейщика // Литейщик России. – Москва. – 2010. – №5. – С.14…16.

Праці конференції зараз недоступні.